Home Fokus MSH jep detaje për mos pagesën e shtesave prej 300 euro për punonjësit shëndetësor

MSH jep detaje për mos pagesën e shtesave prej 300 euro për punonjësit shëndetësor

by rks2008

Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se arsyeja e mos pagesës deri më tani e shtesës prej 300 eurove për kategoritë sipas vendimit të Qeverisë të Kosovës nr. 05/18 të datës 29.07. 2020 për punonjësit e SHSKUK-së është se listat e dorëzuara në MSh nga SHSKUK kanë pasur mospërputhshmëri me kriteret e vendimit të Qeverisë dhe udhëzimet e saj.

“Për këtë arsye, SHSKUK si organizatë buxhetore, i ka kthyer listat që të rishikohen nga menaxherët që njëjtat të jenë konform vendimit të Qeverisë. Përderisa nuk bëhen rishikimet e duhura në këto lista, nuk do të mund të kryhen pagesa.”

“Siç dihet, vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për shtesa mujore në vlerë prej 300 euro ka të bëjë me mjekët, infermierëve dhe teknikëve të cilët janë marrë drejtpërdrejt me trajtimin e pacientëve me Covid-19 dhe me kategoritë e profesionistëve nga institucionet si:

• IKSHPK-ja,

• Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut,

• Departamenti i Shëndetësisë në Burgje,

• SHSKUK dhe Spitalet e përgjithshme si njësi të saj si dhe

• QKMF-të në Komuna”.

“Sipas vendimit, organizatat buxhetore (të listuara më lart) janë përgjegjëse të përgatisin dhe aprovojnë me shkresë përmes Zyrtarit Kryesor Administrativ dhe Zyrtarit Kryesor Financiar të organizatës listat e personelit të tyre shëndetësor dhe të njëjtat t’i përcillen Ministrisë së Shëndetësisë, e cila pasi të konstatojë përputhshmërinë me kriteret e vendimit dhe udhëzimet e saj, i dërgon ato lista në Thesarin e Kosovës (Ministri të Financave) për procesim sipas Sistemit të Pagave, përkatësisht për pagesë retroaktive për dy muaj së bashku me pagën mujore të muajit gusht”, thuhet në njoftimin e MSH-së.

0 comment

You may also like

Leave a Comment